Velkommen til RAVN Bane!

Har du en entreprenøropgave på banen og skal du bruge jernbanesikkerhedsplaner, sporspærringer eller sikkerhedsuddannet personale? Så kan vi hjælpe dig!

Entreprenør
Vi hjælper til med alle entreprenøropgaver på banen. Til dette har vi Sporteknikere, Maskinoperatører, Banearbejdere og Sikringsteknikere. Vi har egen trolje med kran og forskellige vogne.

Jernbanesikkerhed
Vi kan udfærdige jernbanesikkerhedsplaner, sporspærringer, delegeringsaftaler, kørestrømsafbrydelser, dispensationer, toganmeldelser. Af sikkerhedsuddannet personale har vi har Lokomotivførere(Førere af Arbejdskøretøjer), SR1 Arbejdsledere, Rangerledere, SR2 Arbejdsledere, Vagtposter og Holdledere.

Mentorordning
Vi har mentorer til at tage sig af personer der har svært ved at genindtræde på arbejdsmarkedet. 

Tilbud
Vores listepriser findes her. Ring for pris på leje af trolje og materiel.